IN-PRACTIZ

PRAKTISCH JURIDISCH ADVIES & MEDIATION

Op zoek naar een praktisch oplossing bij zakelijke of arbeidsgeschillen?
Blijf niet gevangen zitten in het conflict! Een mediator kan u daarbij begeleiden.

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

U probeert dus samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.  Wilt u meer weten over mediation en de mogelijkheden ervan, neem dan contact met ons op en zet zo de eerste stap in de richting van de oplossing!

Hieronder vindt u een link naar een animatiefilmpje over mediation van De Rechtspraak. Hoewel er in deze animatie uit gegaan wordt van mediation binnen een rechtszaak geeft het toch een goed beeld van de werkwijze bij mediation.
Bron: www.derechtspraak.nl 

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/mediation-naast-rechtspraak/Paginas/default.aspx#item_ctl00_ctl49_g_23ae346f_8776_4283_b562_d69106c27bb1